دیدار اصلاح طلبان با شورای شهر ماهشهر

خورنا: جمعی از اصلاح طلبان شهرستان ماهشهر جلسه ای با اعضای محترم شورای شهر در محل شورا تشکیل داده و در راستای تقویت اصل تدبیر در امور و امید به آینده بهتر، مطالبی پیرامون انتظارات شهروندان از شورا و همچنین فعالیتهای موثرتر این نهاد برخاسته از آرا مردم مطرح نمودند. در این نشست صمیمانه،…