دیجیتال

خورنا: با دیجیتالی شدن شبکه‌های صدا و سیما در رامهرمز «برفک‌ها» از صفحه تلویزیون‌ها رفتند و «پیکسل‌ها» به جای آنها آمدند. با گذشت بیش از سه ماه که از دیجیتالی شدن شبکه‌های تلویزیونی در اکثر شهرهای خوزستان به ویژه رامهرمز می‌گذرد دریافت تصاویر هنوز از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. بیش از 30 سال است که مردم شهر و روستاهای رامهرمز…