دکتر کیانوش راد

در جمع اعضای کانون آینده نگری ایران؛

خورنا جلسه کانون اینده نگری با حضور و سخنرانی دکتر محمد کیانوش راد استادیار دانشگاه و رئیس بنیاد خوزستان شناسی برگزار گردید. در این جلسه که با استقبال گسترده جوانان و اقشار مختلف تشکیل گردیده بود و در نوع خود قابل توجه بود کیانوش راد به بحث پیرامون یکی از اصلی ترین مسایل همیشه انسان، یعنی اخلاق و باید ها…