دکتر هاشمی معاون وزیر علوم

خورنا: برادر ارجمند جناب آقای دکتر هاشمی معاون محترم فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سلام و آرزوی تندرستی با عرض سپاس و قدردانی از جناب عالی به جهت تشریف فرمایی به استان خوزستان و زیارت مزار شهدای پرافتخار و فراموش نشدنی دشت هویزه و تشکر ویژه به خاطر تشکیل نشست با تشکل…