دکتر مجیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

خورنا:دکتر مجیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در نشست خبری به خبرنگاران گفت : در مقطعی از دوران پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی که شاهد بزرگترین و درخشان ترین تحول در نظام سلامت کشور هستیم و با تلاش شبانه روزی وزیر دانشمند بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ریاست توانمند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگ…