دکتر مجیدی رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

12
خورنا : دکتر مجیدی رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در جلسه شورای سلامت شهرستان که در محل فرمانداری اندیمشک برگردید با بیان اینکه هدف از طرح تحول نظام سلامت خدمات درمانی و بهداشتی به مردم در مناطق کمتر…