دکتر مجیدی رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

خورنا : دکتر مجیدی رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در جلسه شورای سلامت شهرستان که در محل فرمانداری اندیمشک برگردید با بیان اینکه هدف از طرح تحول نظام سلامت خدمات درمانی و بهداشتی به مردم در مناطق کمتر توسعه یافته است. وی گفت در این طرح بیمارستان ها موظف هستند همه امکانات را به صورت رایگان در اختیار بیماران…