دکتر مجیدی، رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمش، اتوبوس آمبولانس فوریتهای پزشکی اندیمشک،

خورنا: دکتر مجیدی در مراسم افتتاحیه نخستین آمبولانس فوریتهای پزشکی گفت: من احساس می کنم در حق مردم اندیمشک کوتاهی شده است. رئیس شبکه بهداشت اندیمشک گفت: این حق قانونی و طبیعی مردم ولایتمدار اندیمشک است که ما چیزی بیشتر از حداقل ها نمی خواهیم. به اندیمشک با جمعیتی حدود ۲۰۲ هزار نفر و همجوار با سه استان کشور که مراجعات…