دکتر فرشید بهشتی

خورنا: مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر گفت: به مناسبت هفته سلامت در روز جمعه با استقرار پایگاه سیار در مسجد جامع خرمشهر از نمازگزاران تست سلامت گرفته شد. دکتر فرشید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این پایگاه بهداشتی و تست سلامت که در محل نماز جمعه خرمشهر بر پا شده بود به معاینه و تست سلامت…
خورنا: مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر گفت: از ابتدای شروع هفته سلامت تا پایان آن آموزش ها و خدمات مثبت و پرباری در حوزه سلامت در این شهر اجرا شد. دکتر فرشید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارایه گزارش کامل و جامعی از اجرای هفته سلامت در خرمشهر اظهار کرد: پایگاه سلامت که به صورت چادری…