دکتر عباد نسب

خورنا -دکتر عباد نسب در مصاحبه اختصاصی خود با آقای حکیمی خبرنگار ما در خصوص مشکلات شهرستان هندیجان مطالب زیر را ایراد نمودند : ۱- در خصوص مشکلات شهرداری شهرستان هندیجان باید بگوییم که یکی از مشکلات عمده شهرداری شهرستان هندیجان فقدان شبکه فاضلاب شهری و دفع فاضلاب از طریق مجاری آب های سطحی است که این امر به…