دکتر سیدیان

پس از یک دوره عملکرد ضعیف؛

خورنا: سید افشین حجازی از مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هفتکل برکنار شد. به گزارش خورنا به نقل از هفتکل ندا، در طی جلسه ای که صبح امروز در سالن اجتماعات فرمانداری هفتکل برگزار شد، دکتر محمدحسین میانجی به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان هفتکل انتصاب شد. در این جلسه، دکتر سیدیان، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی…