دکتر سیدعطاءاله سیادت

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی دکتر سیدعطاءاله سیادت را به عنوان سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب کرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خوزستان – طی حکمی از سوی دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سید عطاءاله سیادت به عنوان سرپرست دانشگاه کشاورزی و…