دکتر بهنام کرمی

خورنا: دکتر بهنام کرمی در مطلبی که برای خورنا فرستاد، نوشت: ضمن آرزوی موفیت برای شهردار جدید اهواز، سید خلف موسوی، نکاتی چند پیرامون معضلات و مشکلات کلان شهر اهواز را با هم مرور خواهیم کرد. باشد فردای زیبا تر را برای شهرمان به همت شهردار جدید و همکارانشان داشته باشیم. کلان شهر اهواز…