دکتر بهروز پیروزمند

خورنا – طی مراسمی در سالن جلسات بیمارستان امام علی (ع) رئیس جدید این بیمارستان معرفی شد. روز گذشته طی مراسمی در سالن جلسات بیمارستان امام علی (ع) با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک رئیس جدید این بیمارستان معرفی شد. مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در حاشیه این مراسم به خبرنگار ما گفت: بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک…