دکتر ایمان سلیمانی

ایمان سلیمانی – خورنا شغل وکالت فی نفسه دارای جایگاه ویژه ای است و در دنیا جزو مشاغل برتر می باشد، مع الوصف ممکن است در مواردی وکلا نیز مانند هر شخص دیگری، عملکرد مثبتی نداشته باشند و مرتکب…