دکتر ایدنی

در دومین جلسه از شورای سلامت و امنیت غذایی استانداری

خورنا|احمدرضارستمی: در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی استان خوزستان دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ استان خوزستان با پدیده‌ای مواجه شد که بعدها در کشور با نام…
12
خورنا:مجمع نمایندگان استان خوزستان  با حضور دکتر ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و معاونان وی تشکیل جلسه داد. به گزارش  خانه ملت؛ در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان…
خورنا: سلامت عبارت از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و است. جالب توجه است که حکیم نظامی در کتاب پنج گنج خود، با بهره گیری از ایجاز شعر فارسیُ تعریف طولانی سازمان جهانی بهداشت را با…