دکتر ایدنی

در دومین جلسه از شورای سلامت و امنیت غذایی استانداری

خورنا|احمدرضارستمی: در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی استان خوزستان دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ استان خوزستان با پدیده‌ای مواجه شد که بعدها در کشور با نام بحران تنفسی معروف و حتی انعکاس‌های بین‌‌المللی هم پیدا کرد، بدین صورت که با اولین بارندگی‌های پاییزی این بحران تشدید…
خورنا:مجمع نمایندگان استان خوزستان  با حضور دکتر ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و معاونان وی تشکیل جلسه داد. به گزارش  خانه ملت؛ در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان خوزستان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موضوعاتی مانند نحوه تجهیز و تکمیل بیمارستان‌های جدید و اختصاص پزشک متخصص…
خورنا: سلامت عبارت از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و است. جالب توجه است که حکیم نظامی در کتاب پنج گنج خود، با بهره گیری از ایجاز شعر فارسیُ تعریف طولانی سازمان جهانی بهداشت را با دوکلمه سلامت = آسودگی (سلامت به اقلیم آسودگیست) بیان نموده است.