دکتر الهه موالی زاده

37
خورنا: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با اشاره به نقش مهم بانوان در جامعه گفت: باید از وجود زنان شایسته در حوزه های مدیریتی استان استفاده شود. ˈالهه موالی زاده ˈروزسه شنبه در گفت و…