دکتر ارمغان بهداروند

مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران:

خورنا – دکتر ارمغان بهداروند مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران به مناسبت شهادت جانباز آزاده علیرضا عطارزاده جانباز و آزاده اندیمشکی این چنین نوشت: هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم پرنده ای دیگر…