دکتر احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک در حاشیه راهپیمای روز جهانی قدس

در آیین جشن گلریزان بیماران نیازمند:

خورنا – دکتر احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در آیین جشن گلریزان بیماران نیازمند اندیمشک  در سخنانی با قدردانی از حمایت مالی و معنوی پزشکان اندیمشک در برنامه های مختلف گفت:پزشکان شهرستان ‏اندیمشک در کمک…
12
خورنا : دکتر احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در جلسه شورای اداری با اعتراض به برخی از مشکلات که گریبان این شهر را گرفته گفت: یکی از مشکلات ما نبود زمین با کاربری درمانی است . وی…