دو درصد سهم خوزستان از نفت

37
خورنا: در جریان سفر انتخاباتی دکتر روحانی رییس جمهور منتخب کشورمان به اهواز ، وی در نشست خبری خود و در پاسخ خبرنگار شوشان در خصوص اجرایی شدن اختصاص دو درصد درآمد نفت به خوزستان…