دوچرخه سواری

مسوول هیات دوچرخه سواری شهرستان دزفول گفت:این مسابقه قرار بود با شرکت تیم های دوچرخه سواری شهرهای شمال استان خوزستان برگزار شود که به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی تنها با حضور بانوان دوچرخه سوار دزفول برگزار شد. ‘عبدالعظیم قنداقساز’ افزود:این مسابقه در ۵۰۰ متر سرعت و با شرکت بانوان برتر دوچرخه سوار در مسیر جاده کارخانه نوشابه سازی دزفول…