دوچرخه‌سواران خوزستان

خورنا: در آخرین روز از هفته محیط زیست دوچرخه‌سواران خوزستانی در رامهرمز 60 کیلومتر رکاب زدند. پیش از ظهر امروز مسابقه دوچرخه‌سواری استان خوزستان به میزبانی رامهرمز با مشارکت اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان و شرکت سیمان خوزستان،  45 نفر از دوچرخه‌سواران استان مسافت 60 کیلومتر را رکاب زدند. در این دوره از مسابقات که…