دومین جلسه هماهنگی روز جهانی قدس در اندیمشک

خورنا : دومین جلسه هماهنگی روز جهانی قدس در محل فرمانداری تشکیل شد. مهندس گودرزی فرماندار شهرستان در این جلسه با محکوم کردن حملات صهیونیسم به غزه گفت:حضور حماسی مردم مسلمان در راهپیمایی روز قدس اعلام انزجار از چنین جنایت ها و رفتارهای ضدبشری صهیونیسم است. در این نشست پیرامون مسیر راهپیمایی روز قدس بحث و تصمیم گیری شد.