دولت مطلوب از دیدگاه امام خمینی/ سید محمد خاتمی

خورنا: دولت مطلوب از دیدگاه امام خمینی(س) با مقدمه حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی و به کوشش علی داستانی بیرکی توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر می‌شود. حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی مقدمه کوتاهی برای این اثر نگاشته‌اند که در ادامه می‌آید: نزدیک به دو سده است که در ایران عزیز جنبش و حرکتی…