دولت الکترونیک

37
خورنا: شهردار مسجدسلیمان از نصب سیستم یکپارچه شهرسازی در شهرداری این شهر خبر داد. پیمان ملائی در گفتگو با خبرنگار خورنا در مسجد سلیمان، از نصب سیستم یکپارچه شهرسازی در شهرداری این شهر خبر داد و…