دوستداران محیط زیست مسجدسلیمان

خورنا: تعدادی از دوستداران محیط زیست مسجدسلیمان در اقدامی خودجوش اقدام به پاکسازی مسیر ورودی به شهرستان‌های لالی، مسجدسلیمان و اندیکا کردند. تعدادی از دوستداران محیط زیست مسجدسلیمان در اقدامی هماهنگ و خودجوش اقدام به پاکسازی مسیر ورودی به شهرستان‌های لالی، مسجدسلیمان و اندیکا کردند. در این عملیات که از  منطقه دو راهی لالی تا پارک جنگلی چالستران انجام شد تعداد 20…