دور برگردان دوکوهه

رییس فوریت های پزشکی 115 شهرستان اندیمشک:

خورنا – رییس فوریت های پزشکی ۱۱۵ شهرستان اندیمشک در گفت و گو با خورنا گفت: این حادثه تصادف ساعت ۲۱ دوشنبه شب در محدوده دور برگردان و نزدیکی دو کوهه رخ داد. میلاد بهاروند افزود:راننده هر دو خودرو در…