دوره مربیگری والیبال

خورنا: نخستین دوره کلاس مربیگری والیبال درجه 3 در مجتمع ورزشی دخترانه موثر شهر الوان شهرستان شوش برگزار شد. کارشناس تربیت بدنی و تندرستی اداره آموزش و پرورش منطقه شاوور شهرستان شوش در حاشیه برگزاری این کلاس‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: نخستین دوره کلاس مربیگری والیبال درجه 3 والیبال بانوان در اداره آموزش و پرورش منطقه…