دوربین

37
خورنا  روز چهارشنبه ایرنا سرهنگ ‘احمد چنداز’ در تشریح این اقدام افزود:با توجه به لزوم رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی و نقش آن در کاهش حوادث و تصادفات رانندگی و برخورد جدی با متخلفان ثبت تخلفات رانندگی توسط دوربین های…

صالحی

خورنا سید محمد صالحی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: در سطح خوزستان در سال جاری نسبت به مدت ماشبه سال گذشته ۱۵ درصد در جرایم کاهش داشتیم و در سطح شهرستان مرکزی…