دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی اندیمشک

خورنا: سرپرست فرمانداری اندیمشک تعامل را زمینه ساز عمران و پیشرفت دانست و بر ضرورت همدلی دهیاران و شوراها در حل مسائل منطقه بخش مرکزی اندیمشک تاکید کرد. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ˈحمیدرضا گودرزیˈ در جمع دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی افزود:دهیاران باید ارتباط خوبی با مسئولین در استان و سازمان شهرداری ها داسته باشند…