دهقان

در جلسه ستاد اربعین حسینی؛

خورنا|احمدرضارستمی: معاون امنیتی استانداری خوزستان قدرت الله دهقان، در جلسه ستاد اربعین حسینی که در محل سالن جلسات معاون امنیتی استاندار برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات تمامی اعضای ستاد اربعین، در برپایی مراسم سال گذشته اظهار کرد: امسال هم انتظار…

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان

خورنا :  نصرالله دهقان مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان در گفتگو با رهیاب اظهار داشت: از آن دسته افرادی هستم که همیشه تلاش کرده ام اقداماتی راکه باعث جلوگیری از خالی شدن روستاها از سکنه می شود انجام…