دهقان

در جلسه ستاد اربعین حسینی؛

خورنا|احمدرضارستمی: معاون امنیتی استانداری خوزستان قدرت الله دهقان، در جلسه ستاد اربعین حسینی که در محل سالن جلسات معاون امنیتی استاندار برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات تمامی اعضای ستاد اربعین، در برپایی مراسم سال گذشته اظهار کرد: امسال هم انتظار میرود، مثل سال گذشته با هماهنگی، نظم و امنیت کامل و در عین حال رفاه نسبی مناسب شرایطی را فراهم…
صرالله دهقان اظهار داشت:ما به وظیفه نظارتی خود بر این سازمان عمل می کنیم و هرجا انحرافی دیدیم تذکر شفاهی و کتبی می دهیم اگر توجهی نکردند به مراجع بالاتر منعکس می کنیم و الا هیچ دعوا و عنادی با کسی نداریم.   نصرالله دهقان مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان…

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان

خورنا :  نصرالله دهقان مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان در گفتگو با رهیاب اظهار داشت: از آن دسته افرادی هستم که همیشه تلاش کرده ام اقداماتی راکه باعث جلوگیری از خالی شدن روستاها از سکنه می شود انجام دهم و همیشه در جلسات با اقداماتی که با ایجاد انگیزه ماندن در روستاها مغایرت داشت مخالفت می کردم وی ادامه…