دمای 50درجه خوزستان

خورنا – میر نوید خواجه حسینی / متاسفانه اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری اهواز، شهر را به حالت اسف‌بار خود رها کرده اند و پروژه های نیمه تمام شهرداری و نطق های بی عمل اعضای شورای شهر مانند نمکی است بر روی زخم کلان شهر اهواز. عملیات غیر کارشناسانه ایجاد مترو به تقلید از تهران به منظور کاهش حجم…