دمای هوا

خورنا: با کاهش 9 درجه‌ای هوا زمستان به خوزستان سلام کرد. در حالی که در روزهای گذشته آب‌وهوایی کاملا خنک و البته بهاری در آسمان خوزستان شرایط نسبتا مناسبی را ایجاد کرده بود با کاهش یک باره دمای هوا زمستان به خوزستان سلام کرد. از شب گذشته با کاهش محسوس دمای هوا در استان خوزستان شاهد حاکم شدن شرایط…