دلیل توقف بندرتجاری شادگان

خورنا: فرماندار شادگان گفت: با وجود گذشت 10 ماه از اتمام زیرساخت‌ها و امکانات اداری و ساختمانی در بندر تجاری شادگان، اين بندر هنوز فعال نشده‌است. عبدالزهرا سنواتی اظهار کرد: برای انجام فعالیت‌های بندری در بندر شادگان نیاز به کسب مجوز مرز دریایی است که هنوز این مجوز صادر نشده است. وی افزود: در چندماه…