دلیل ترور معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت

37
معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سوء قصد در میدان سبلان تهران کشته شد.سوءقصد به جان یکی از معاونان وزیر صنعتبه گزارش خبرنگار ایرنا، «صفدر رحمت آبادی» معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و…