دلیل استعفای نمایندگان خوزستان

خورنا: البته مشخص نیست وقتی نمایندگان مجلس شعار مبارزه با غزب و به هیچ گرفتن تحریمها را می دهند چرا در برابر پیامدهای مالی در انقباضی شدن بودجه دولت اینگونه واکنش نشان می دهند؟ اعتراض ها به بودجه 378 هزار میلیارد تومانی سال 93 کل کشور همچنان ادامه دارد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خورنا ؛…