دلایل شکست اصولگرایان

خورنا: رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی جبهه اصولگرایی گفت: اصولگرایان باید به آسیب شناسی خود پرداخته و با تفاسیر غلط مسئولیت گریزی نکنند و بیهوده در هر صحنه ای خود را پیروز وانمود نکنند که مردم ما را فرصت طلب سیاسی قلمداد نکنند. به گزارش…