دلایل شوری آب آبادان

خورنا: رئیس اداره آبفای آبادان گفت: دلیل شوری آب در شهرستان آبادان، کاهش دبی رودخانه کارون است. مهراب قنبری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: دلیل شوری آب در شهرستان آبادان، کاهش دبی رودخانه کارون است. وی افزود: در همین راستا دبی آب رودخانه اروندکنار نیز کاهش داشته است…