دلایل تبدیل یک منطقه به منطقه آزاد

37
خورنا: سرپرست فرمانداری ویژه آبادان ابراز امیدواری کرد تا با توسعه منطقه آزاد وضعیت معیشتی و زندگی مردم تغییر کند. عزیزالله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در شرح دلایل تبدیل یک منطقه به منطقه آزاد…