دلایل تبدیل یک منطقه به منطقه آزاد

خورنا: سرپرست فرمانداری ویژه آبادان ابراز امیدواری کرد تا با توسعه منطقه آزاد وضعیت معیشتی و زندگی مردم تغییر کند. عزیزالله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در شرح دلایل تبدیل یک منطقه به منطقه آزاد گفت: منطقه آزاد یعنی تولید شغل، رفع بیکاری و توسعه و رونق، از این رو با عملیاتی کردن دستور ریاست…