دلاوری های کیانوش دارش،داریوش و سیاوش قلاوند ،راه خدا میرزاوند، غلامرضا قیطاسی ،پرویز زیدوند، آرش دوستی، مهدی هدایی،برادران قلاوند(اسفندیاری)،احسان کریمفر،رضا زیدوند،غلامرضا موسوی نیا