دفع آبهای سطحی اهواز

خورنا: معاون خدمات شهري شهرداري اهواز گفت: فقدان شبكه دفع آب‌هاي سطحي علت اصلي آبگرفتگي معابر و نقاط مختلف شهر در بارندگي است. علي‌رضا عالي‌پور اظهار كرد: با توجه به اينكه شبكه آب‌هاي سطحي در اهواز به صورت يك زيرساخت جامع وجود ندارد و اتكاي ما بر شبكه فاضلاب و ايستگاه‌هاي است، عمدتاً بارندگي بيشتر از…