دفاع عارف از هاشمی و خاتمی در مناظره سیاسی

خورنا: روحانی: باید تیغ حذف را کنار بگذاریم/عارف: دو سه جوان که شعار درود بر عارف و سلام بر خاتمی دادند را دستگیر کردند/محسن رضایی: مردم امروز مشکل نان دارند/عارف: شما تراکم را پیش فروش کردید/قالیباف: همینجا تکذیب می کنم/روحانی: از سخنان قالیباف تعجب می کنم؛ سیاست خارجی ما در دوران هاشمی و خاتمی بسیار…