دعوت شبکه ی بهداشت و درمان اندیمشک به مشارکت مردم در راهپیمای روز قدس

خورنا : شبکه ی بهداشت و درمان اندیمشک با صدور اطلاعیه ای از مردم شهید پرور شهر یکهزار شهید اندیمشک جهت حضور سبز و گسترده در راهپییمایی روز قدس و محکومیت جنایات رژیک صهنویستی اسراییل صادر نمود : روز جهانی قدس، روز تعیین سرنوشت ملت های مستضعف است. روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را…