دعوت شبکه ی بهداشت اندیمشک از مشارکت خیرین در سرمایه گذرای در بخش درمان استان خوزستان

به یاری بخش درمان اندیمشک بشتابید؛

خورنا : شبکه ی بهداشت و درمان اندیمشک در جهت دعوت خیرین به سرمایه گذاری در بخش های مختلف درمانی استان خوزستان و ارتقا سطح شاخص های درمانی استان و مشارکت در این امر نیک و خدا پسندانه اطلاعیه…