دعوت سه نوجوان اندیمشکی برای شرکت در اردو رقابت های المپیک نوجوانان در نانجینگ چین