دعوت از ۷ کشتی گیر اندیمشکی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان

خورنا : پنجمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان از فردا ۹۳/۳/۱ لغایت ۹۳/۳/۱۲ در خانه کشتی شماره دو تهران برگزار می شود. براین اساس سیامک قیطاسی مربی سازنده و ارزشمند اندیمشکی و ۷ کشتی گیر اندیمشکی به شرح ذیل برای حضور در این اردو دعوت شدند. ۴۶ کیلوگرم: پویا ناصرپور ۵۰ کیلوگرم: بهنام عبدولی ۵۴ کیلوگرم : امین قلاوند ۵۸ کیلوگرم:…