دشت

فرماندار دشت آزادگان

خورنا / فرماندار دشت آزادگان گفت: برای طرح توسعه و روکش آسفالت جاده سوسنگرد – چذابه از محل منابع استانی تامین اعتبار شد. عبدالرحیم ناطقی روز پنجشنبه با اشاره به نشست اخیر خود با استاندار خوزستان در ارتباط با مشکلات دشت آزادگان افزود: با توجه به مشکلات خاص جاده سوسنگرد – چذابه که نارضایتی مردم را به دنبال داشت…