دشت‌آزادگان

37
خورنا: دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی از اجرای زنگ مطالعه در مدارس کشور خبر داد. محمدحسین ملک‌احمدی در حاشیه ورود به دشت‌آزادگان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان اظهار کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور بر…
37
خورنا: مدیر اداره صنعت و تجارت دشت‌آزادگان گفت: در حال حاضر بازار شهرستان از نظر اقلام اساسی اشباع است و از این نظر مشکلی وجود ندارد. شامخ عبیات اظهارکرد: هیچ‌کدام از اقلام اساسی گران نشده و قیمت اقلام اساسی ثابت…