دستی

به گزارش خورنا:

آمنه محتشمی-خورنا:جشنواره فرهنگی هنری اقوام ایرانی با حضور استان های مختلف کشور  در محل فرهنگسرای فردوسی ناحیه صنعتی برگزار شد و با استقبال گرم مردم روبرو شد،بازدید تا روز هشتم بهمن ماه در ساعات ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و بعد از ظهرها ۱۷:۰۰ از  الی ۲۱:۰۰ و در شهرک بعثت جنب هتل های حافظ و سعدی سوله ورزشی، بعد از…