دستگیری سارقین به عنف در اندیمشک

زوج های کهنسال اندیمشک قربانی سارقین

خورنا: رئیس پلیس اندیمشک : سارقین به عنف در اندیمشک دستگیر شدند .   به گزارش خورنا از اندیمشک، اکبر کروندی رئیس پلیس شهرستان اندیمشک  از دستگیری سارقین به عنف در شهرستان اندیمشک خبر داد .   رئیس پلیس اندیمشک گفت : این سارقین که  با هدف تامین نیات شوم خویش از یکی از شهرهای مجوار به اندیمشک آمده و با انتخاب سوژه های…