دستگاه‌های مختلف اجرایی شهر آبادان

خورنا: حفاری‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی شهر آبادان این روزها صدای شهروندان مناطق مختلف را درآورده است و خواهان رسیدگی جدی مسئولان به این وضعیت شده‌اند. معضل حفاری و کنده کاری‌ها بر تن زخمی شهر آبادان معضلی دیرینه است و به پروژه‌های تمام و ناتمام اجرایی فاضلاب و گاز برمی‌گردد. کوچه‌ها و پس کوچه‌هایی مملو از حفاری، بدون ترمیم و حتی مسیری…